نوشته‌ها

بیمه پارسیان نیز بیمه ثالث خودرو را ۶ قسط کرد

بخشنامه بیمه پارسیان در خصوص تمدید بیمه نامه شخص ثالث مفقودی

در صورتیکه اصل بیمه سال قبل مفقود شده باشد، بیمه گذار ملزم به ارائه گواهی بیمه نامه و در مواردی که بیمه گذار تا زمان تمدید بیمه نامه شخص ثالث نسبت به دریافت گواهی بیمه نامه اقدام ننموده باشد می بایست نسبت به تکمیل فرم اغلام مفقودی نزد واحد صدور اقدام نماید.

بدینوسیله به اطلاع کلیه واحدهای فروش بیمه شخص ثالث می رساند به هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث دریافت اصل بیمه نامه سال قبل الزامی می باشد.

در صورتیکه اصل بیمه سال قبل مفقود شده باشد، بیمه گذار ملزم به ارائه گواهی بیمه نامه و در مواردی که بیمه گذار تا زمان تمدید بیمه نامه نسبت به دریافت گواهی بیمه نامه اقدام ننموده باشد می بایست نسبت به تکمیل فرم اغلام مفقودی نزد واحد صدور اقدام نماید.

بنابر این موکدا اعلام می گردد اصل بیمه نامه ، گواهی بیمه و یا فرم اعلام مفقودی علاوه بر استعلام بیمه نامه می بایست در بایگانی بیمه نامه های شخص ثالث توسط واحدهای صدور نگهداری گردد.

عملکرد صنعت بیمه در سال ۹۵ را ببینید / شخص ثالث می تازد / وضعیت قرمز در نسبت خسارت درمان + نمودار