شرکت کارگزاری هواپیمائی ماهان، یک مجموعه جوان با متوسط سنی 30 سال می باشد و در طول 5 سال فعالیت خود به رتبه های قابل قبولی دست یافته است، بنابراین در توسعه فعالیت های خود در تمامی شررایط رزومه می پذیرد، اما موارد فوری و در حال استخدام به شرح ذیل می باشد:
اگر علاقمند به کار در یک مجموعه جوان ، فعال و رو به رشد هستید
اگر دارای روحیه کار تیمی و مبارزه برای پیشرفت هستید
به جمع ما خوش آمدید