مدیران فرزام؛ کارگزاری رسمی بیمه

مهدی مولائی

رییس اداره حسابداری

احسان افتخاری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره


فرهاد حیدری

معاون اقتصادی

مرجان صمدی

رییس اداره پروژه ماهان ایر

حدیث نوروزی

معاون فروش و امور مشتریان

فاطمه محمدپور

مدیر بیمه های اشخاص

یکی از بازیگران داستان موفقیت ما باشید...