مدیران فرزام؛ کارگزاری رسمی بیمه

احسان افتخاری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حدیث نوروزی

معاون فروش و امور مشتریان

مرجان صمدی

رییس اداره پروژه ماهان ایر

نگار نجاران

مدیریت بیمه خودرو

مهدی مولائی

رییس اداره حسابداری

یکی از بازیگران داستان موفقیت ما باشید...