مدیران فرزام؛ کارگزاری رسمی بیمه

علیرضا کرمی

مدیر تحلیل و برنامه ریزی

احسان افتخاری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمود پیردهقان

معاون اقتصادی

بهنام کیوان‌مهر

مدیر انفورماتیک

حدیث نوروزی

معاون فروش و امور مشتریان

نگار نجاران

معاون فنی

مهدی مولایی

رییس اداره حسابداری

مرجان صمدی

رییس اداره پروژه ماهان ایر

محمد رحمانی

مدیر بیمه های اموال

فاطمه محمدپور

معاون مدیر بیمه های اشخاص

یکی از بازیگران داستان موفقیت ما باشید...