عملکرد صنعت بیمه در سال 95 را ببینید / شخص ثالث می تازد / وضعیت قرمز در نسبت خسارت درمان + نمودار

حجم حق بیمه تولیدی رشته ثالث با رشد 29.8 درصدی از 84635 میلیارد ریال سال 94 به 109856 میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافته است./ میانگین رشته­ ها 65.5 درصد است و رشته­ هایی که بالاتر از این نسبت قرار می­گیرند عبارتند از درمان، حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد که به ترتیب معادل با 85.6، 73.2 و 71.7 درصد است.

ریسک نیوز / حسین ارغند :  با انعکاس عملکرد 12 ماهه صنعت بیمه در سال 95  ، عملکرد رشته­ های بیمه در 12 ماهه منتهی به اسفند 1395 مورد بررسی قرار گرفت .

ابتدا حق بیمه تولیدی رشته­ های مختلف و نیز تعداد بیمه­ نامه ­های صادر شده همراه با سهم آنها از کل بازار ارائه می­شود. در ادامه مطالب مربوط به خسارت پرداختی رشته­ های مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

حق بیمه تولیدی

حجم حق بیمه تولیدی در 12 ماهه منتهی به اسفند 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 21.98 درصدی از 228924 میلیارد ریال سال 94 به 279238 میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافته است. از این مقدار حجم حق بیمه تولیدی 39.34 درصد متعلق به رشته شخص ثالث و مازاد بوده است. طبق شکل 1 حجم حق بیمه تولیدی این رشته با رشد 29.8 درصدی از 84635 میلیارد ریال سال 94 به 109856 میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافته است.

رشته درمان از کل حق بیمه تولیدی معادل 23.42 درصد سهم داشته است. در سال 94 معادل با 55197 میلیارد ریال و در سال 95 معادل با 65406 میلیارد ریال حق بیمه در این رشته به دست آمده که نشان دهنده رشد 18.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

زندگی (عمر) رشته بعدی است که دارای بیشترین سهم از حق بیمه تولیدی بوده که معادل با 13.43 درصد کل بازار است. رشته زندگی در سال 94 و 95 به ترتیب 55197 و 65406 میلیارد ریال تولید حق بیمه داشته که حاکی از رشد 36.76 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبلی است. لازم به ذکر است که در سه رشته شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی 76.19 درصد حق بیمه تولید شده است.

حق بیمه تولیدی و سهم سایر رشته­ ها در شکل­های 1 و 2 نشان داده شده است.

تعداد بیمه نامه صادره

تعداد بیمه نامه صادره در 12 ماهه منتهی به اسفند 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی 11.24 درصدی برخوردار بوده و از 52 میلیون و 779 هزار در سال 94 به 58 میلیون 711 هزار در سال 95 رسیده است.

همانطور که در شکل­های 3 و 4 مشخص است سهم رشته شخص ثالث و مازاد از این تعداد بیمه نامه صادره 34.68 درصد گزارش شده که از 19 میلیون و 388 هزار سال 94 به 20 میلیون و 362 هزار افزایش یافته که نشان دهنده رشد 5.02 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. می­توان گفت که علت اصلی نرخ رشد بیمه تولیدی 12 ماهه منتهی به اسفند 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد تقریبا ثابت تعداد بیمه نامه­ های صادره در بیمه شخص ثالث و مازاد با سهم عمده از بازار به موازات افزایش مبلغ تعرفه حق بیمه این رشته (مطابق با 15.2% افزایش مبلغ دیه در سال 95) است.

رشته حوادث راننده سهمی 32.45 درصدی از کل تعداد بیمه نامه ­های صادره داشته است. در سال 94 و 95 به ترتیب 20326 و 19053 هزار بیمه نامه در این رشته صادر شده که حاکی از رشد منفی 6.26 درصدی است. رشته شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده هر دو جمعا سهمی معادل با 67.13 درصد از کل تعداد بیمه نامه­ های صادره را داشته­ اند.

خسارت پرداختی

شکل 5 خسارت پرداختی 12 ماهه منتهی به اسفند 95 را برای رشته­ های مختلف و نرخ رشد مربوط به آنها را نشان می دهد. کل خسارت پرداختی در سال 95 معادل 182894 میلیارد ریال بوده که نسبت به مقدار سال 94 (146576 میلیارد ریال) رشدی 24.78 درصدی تجربه کرده است.

طبق شکل 6، از این مقدار خسارت پرداختی، 43.04 درصد آن در رشته شخص ثالث و مازاد پرداخت شده که مقدار آن با رشد 23.41 درصدی از 63784 میلیارد ریال سال 94 به 78713 میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافته است. بعد از آن رشته درمان قرار گرفته که از کل خسارت پرداختی، 30.62 درصد در این رشته پرداخت شده است. مقدار آن در سال 94 معادل 44949 میلیارد ریال بوده که به 56010 میلیارد ریال در سال 95 رسیده که حاکی از رشد 24.61 درصدی آن است.

در سال­های 94 و 95 خسارت پرداختی رشته زندگی (عمر) به ترتیب معادل با 9025، 11892 میلیارد ریال گزارش شده که نشان دهنده رشد 31.76 درصدی خسارت پرداختی رشته زندگی نسبت به سال گذشته است. میزان خسارت پرداختی و سهم سایر رشته­ ها در شکل 5 و 6 نشان داده شده است.

تعداد موارد خسارت

کل تعداد موارد خسارت در سال 95 معادل با 32 میلیون و 752 هزار بوده که نسبت به سال  94 (24 میلیون و 823 هزار) رشدی 31.94 درصدی را تجربه کرده است. 93 درصد از این تعداد موارد خسارت، متعلق به رشته درمان بوده که به ترتیب در سال 94 و 95 معادل با 22 میلیون و 716 هزار و 30 میلیون و 460 هزار گزارش شده که نشان دهنده رشد 34.09 درصدی آن است. تعداد موارد خسارت و سهم آن برای سایر رشته­ ها در شکل­های 7 و 8 نشان داده شده است.

نسبت خسارت

نسبت خسارت که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است و در محاسبه آن مبالغ خسارت­های معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه­ های اداری- عمومی دخالت داده نمی­شود، برای رشته­ های مختلف در شکل 9 ارائه شده است. میانگین رشته­ ها 65.5 درصد است و رشته­ هایی که بالاتر از این نسبت قرار می­گیرند عبارتند از درمان، حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد که به ترتیب معادل با 85.6، 73.2 و 71.7 درصد است. نسبت خسارت سایر رشته ­های بیمه در شکل 9 نشان داده شده است.