بیمه پارسیان نیز اخیراً در بخشنامه ای به مراکز صدور خود اجازه صدور بیمه نامه های ثالث را تا شش قسط داد.
سال گذشته بیمه مرکزی، در دستورالعملی یکپارچه تخفیف مازاد علاوه بر تخفیف سنوات را در بیمه ثالث خودرو فقط تا دو و نیم درصد مجاز دانست . بدین ترتیب دیگر شرکتهای بیمه نمی توانند تخفیفهای گذشته و مازاد را بدهند. در این شرایط شرکتهای بیمه در قسطی کردن بیمه نامه و تسهیلاتی از این دست رقابت می کنند.
بیمه ثالث یک بیمه اجباری برای هر خودرو می باشد و مسئولیت راننده را در قبال حوادث اشخاص ثالث پوشش می دهد.

شما برای خرید بیمه نامه ثالث خودرو می توانید با شماره های 48386161 یا 41752000 تماس بگیرید و پس از اخذ نرخ و شرایط بصورت غیر حضوری و تحویل در محل از این بیمه نامه استفاده نمایید.